اجاره فضا مرکز داده

1-3 UNIT

 • ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
 • آدرس IP معتبر 2 عدد
 • ارتباط UTP یک عدد
 • شبکه و زیرساخت دارد
 • سرمایش و تهویه دارد
 • اعلام و اطفاء حریق دارد
 • کنترل تردد و امنیت دارد
 • برق بی وقفه تک فاز 3A~220V

  20 UNIT

 • ترافیک ماهیانه 800 گیگابایت
 • آدرس IP معتبر 16 عدد
 • ارتباط UTP یک عدد
 • شبکه و زیرساخت دارد
 • سرمایش و تهویه دارد
 • اعلام و اطفاء حریق دارد
 • کنترل تردد و امنیت دارد
 • برق بی وقفه تک فاز 20A~220V

  4-6 UNIT

 • ترافیک ماهیانه 500 گیگابایت
 • آدرس IP معتبر 8 عدد
 • ارتباط UTP یک عدد
 • شبکه و زیرساخت دارد
 • سرمایش و تهویه دارد
 • اعلام و اطفاء حریق دارد
 • کنترل تردد و امنیت دارد
 • برق بی وقفه تک فاز 9A~220V

  42 UNIT

 • ترافیک ماهیانه 1 ترابایت
 • آدرس IP معتبر 32 عدد
 • ارتباط UTP یک عدد
 • شبکه و زیرساخت دارد
 • سرمایش و تهویه دارد
 • اعلام و اطفاء حریق دارد
 • کنترل تردد و امنیت دارد
 • برق بی وقفه تک فاز 32A~220V