ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد فروش

بخش فروش ساعت کار 8.5 الی 20

 واحد فنی

پشتیبانی فنی سرور ها و خدمات فنی

 نمایندگان

ثبت انتقال تمدید و مدیریت دامنه - کاربران و نمایندگان

 طراحی و توسعه

طراحی وب سایت - مالتی مدیا